page_banner

Newyddion

Sylw i'r defnydd o danc nitrogen hylifol

Rhagofalon wrth ddefnyddio tanc nitrogen hylifol:
1. Oherwydd gwres mawr y tanc nitrogen hylifol, mae'r amser ecwilibriwm thermol yn hirach pan fydd y nitrogen hylifol yn cael ei lenwi gyntaf, gellir ei lenwi â swm bach o nitrogen hylifol i'w oeri ymlaen llaw (tua 60L), ac yna'n araf llenwi (fel nad yw'n hawdd ffurfio Blocio iâ).
2. Er mwyn lleihau'r golled wrth lenwi nitrogen hylifol yn y dyfodol, os gwelwch yn dda ail-lenwi nitrogen hylifol pan fydd ychydig bach o nitrogen hylifol yn dal i fod yn y tanc nitrogen hylifol.Neu llenwch â nitrogen hylifol o fewn 48 awr ar ôl defnyddio'r nitrogen hylifol.
3. Er mwyn sicrhau diogelwch a dibynadwyedd y tanc nitrogen hylifol, dim ond gyda nitrogen hylifol, ocsigen hylifol, ac argon hylif y gellir llenwi'r tanc nitrogen hylifol.
4. Mae dŵr neu rew ar wyneb allanol y tanc nitrogen hylifol yn ystod trwyth yn ffenomen arferol.Pan agorir falf atgyfnerthu'r tanc nitrogen hylifol i hybu gwaith, gan fod y coil atgyfnerthu ynghlwm wrth wal fewnol silindr allanol y tanc nitrogen hylifol, bydd y nitrogen hylifol yn amsugno'r tu allan pan fydd y nitrogen hylifol yn mynd drwy'r coil. o'r tanc nitrogen hylifol.Mae gwres y silindr yn cael ei anweddu i gyflawni pwrpas hybu pwysau, ac efallai y bydd rhew tebyg i sbot ar silindr allanol y tanc nitrogen hylifol.Ar ôl cau falf atgyfnerthu'r tanc nitrogen hylifol, bydd y mannau rhew yn diflannu'n araf.Pan fydd falf atgyfnerthu'r tanc nitrogen hylifol ar gau ac nad oes unrhyw waith trwyth yn cael ei berfformio, mae dŵr a rhew ar wyneb allanol y tanc nitrogen hylifol, sy'n nodi bod gwactod y tanc nitrogen hylifol wedi'i dorri, a'r hylif ni ellir defnyddio tanc nitrogen mwyach.Dylai gwneuthurwr y tanc nitrogen hylifol ei atgyweirio neu ei sgrapio**.
5. Wrth gludo cyfryngau nitrogen hylifol ar ffyrdd â gradd 3 neu is, ni ddylai cyflymder y car fod yn fwy na 30km / h.
6. Ni ellir difrodi'r ffroenell gwactod ar y tanc nitrogen hylifol, sêl y falf diogelwch, a'r sêl arweiniol.
7. Os na ddefnyddir y tanc nitrogen hylifol am amser hir, draeniwch y cyfrwng nitrogen hylifol y tu mewn i'r tanc nitrogen hylif a'i chwythu'n sych, yna caewch yr holl falfiau a'i selio.
8. Cyn i'r tanc nitrogen hylifol gael ei lenwi â chyfrwng nitrogen hylifol, rhaid defnyddio aer sych i sychu'r leinin cynhwysydd a'r holl falfiau a phibellau cyn y gellir ei lenwi â chyfrwng nitrogen hylifol, fel arall bydd yn achosi i'r biblinell rewi a blocio, a fydd yn effeithio ar y cynnydd pwysau a'r trwyth..
9. Mae'r tanc nitrogen hylifol yn perthyn i'r categori offeryn a mesurydd.Dylid ei drin yn ofalus wrth ei ddefnyddio.Wrth agor falfiau'r tanc nitrogen hylif, dylai'r grym fod yn gymedrol, nid yn rhy gryf, ac ni ddylai'r cyflymder fod yn rhy gyflym;yn enwedig pibell fetel y tanc nitrogen hylifol Wrth gysylltu'r cymal yn y falf ddraenio, peidiwch â'i ordynhau â grym cryf.Mae'n ddigon i'w sgriwio yn ei le gydag ychydig o rym (mae strwythur pen y bêl yn hawdd i'w selio), er mwyn peidio â throi ffroenell y tanc nitrogen hylifol neu hyd yn oed ei throi i ffwrdd.Daliwch y tanc nitrogen hylifol gydag un llaw.


Amser post: Awst-31-2021