page_banner

Diwylliant

Diwylliant Menter

I. Amcan

Ceisio rhagoriaeth ar gryfder arloesi, a gwasanaethu cleientiaid ag offer cryogenig o dechnoleg uwch.

III.Cysyniad Gweithredu

Ceisio ansawdd goruchaf, technoleg uwch, gwasanaeth diffuant a datblygiad arloesol

II.Ysbryd

Uniondeb yw sail goroesiad a'r egwyddor sylfaenol o ymddwyn a gweithredu;
Undod yw ffynhonnell pŵer a grym gyrru datblygiad;
Arloesedd yw sylfaen datblygiad a gwarant cystadleurwydd craidd;
Defosiwn yw'r ymgorfforiad o gyfrifoldeb a galw datblygiad gweithwyr a menter.

IV.Cysyniad Rheoli

Effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yw'r craidd, sefydliad yw'r warant, a diwylliant menter Shengjie o undod pwerus yw'r grym ar gyfer datblygiad menter cyson.

V. Golwg ar Dawn

Gweithwyr yw'r ased anniriaethol mwyaf gwerthfawr ar gyfer menter;mae gweithio yn eu meithrin, mae perfformiad yn eu profi, mae datblygiad yn eu denu ac mae diwylliant menter yn eu huno.

VI.Rhagolygon ar Ddatblygiad

Datblygiad cytbwys o dechnoleg a marchnad yw'r warant ar gyfer datblygiad menter cyson.